MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Wodzislaw Slaski

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Wodzislaw Slaski.

 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3
 • Antenn 1+2: Loop
 • Website: miko24.com.pl

Allmän statistik för senaste timmen

 • Station aktiv: Ja
 • Senast uppdaterad: 212,504.5 minuter sedan
 • Senaste upptäckta urladdning: 2020-11-28 05:46:26
 • Blixtar: 171
 • Signaler: 4,943
 • Andel lokaliserat: 3.5%
 • Andel blixtar: 1.7%
 • "Egna" blixtar: 0 (0.0%)

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

 • Senaste position: 50.029270° / 18.439737°
 • Senaste tid utan GPS: 2018-07-09 08:56:09

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Wodzislaw Slaski och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Wodzislaw Slaski tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen